Våra sorter

 Beställ plantmaterial av sötpotatis inför 2022

Pluggplantor eller sticklingar av sorten ”Juvel” Beauregard,Pepita

odlingstid 3-3,5 månader, viktigt med riklig bevattning i början. Trivs i lättare sandjord.

 

Färskpotatissorter

Vi marknadsför certifierat utsäde från klass A och uppåt. Utgångspunkten är att utsädet blir certifierat från och med säsongen 2022.

Vi förbehåller oss rätten att sorterna finns i lager.

Sorter                                                                                                                   Klasser

                                             

Early Puritan                                                                                                      A

Jussi                                                                                                                      A
Magda                                                                                                                  A,E,SE
Maria                                                                                                                   A

Maris Bard                                                                                                          SE,E,A
Rocket                                                                                                                  A,E
Solist                                                                                                                     A
Swift                                                                                                                     A

Sommar & Vinterpotatissorter

Actris                                                                                                                   A

Alexandra                                                                                                           A

Allians                                                                                                                  A

Arrow                                                                                                                  A
Asterix (rödskalig)                                                                                            A
Belana                                                                                                                 A

Bellinda                                                                                                               A
Bernadette                                                                                                         A
Bintje                                                                                                                  A,E,SE
Blå Kongo                                                                                                           A
British queen                                                                                                     A
Campina                                                                                                             A
Cara                                                                                                                    A
Cherie                                                                                                                 A
Delphine (rödskalig)                                                                                         A
Dido                                                                                                                     A

Divaa                                                                                                                   A
Elfe                                                                                                                   A

Fakse                                                                                                                   A

Folva                                                                                                                    A
Georgina                                                                                                             A
Hansa                                                                                                                  A

Hind                                                                                                                    A

Innova                                                                                                                A

Isle of Youra                                                                                                      E

Jazzy                                                                                                                   A

Jelly                                                                                                                     A

Isabella                                                                                                               A
King edvard                                                                                                       A,E,SE,S2,S3

Kingsman                                                                                                           A,E,SE
Krone                                                                                                                  A
Labella                                                                                                                A
Levantine                                                                                                           A

Libertie                                                                                                               A

Lilly                                                                                                                     A

Mandel                                                                                                               A,E

Madeira                                                                                                               A

Maya Rose                                                                                                          A,E

Marabel                                                                                                              A
Maris Bard                                                                                                         A,E,SE

Margarita                                                                                                           A

Marvel                                                                                                                 A

Melody                                                                                                                A
Nicola                                                                                                                  A

Oxania                                                                                                                 A
Pentland Javelin (Kullens favorit)                                                                 E,SE
Princess                                                                                                              A

Queen Anne                                                                                                        A

Regina                                                                                                                 A
Rikea                                                                                                                   A

Rosamunda                                                                                                         A
Rosara (Rödskalig)                                                                                            A
Saturna                                                                                                               A,E

Serafina                                                                                                               A

Sophie    (chips)                                                                                                  A
Sparris  /Aspargis                                                                                              A,E

Stefanie                                                                                                                A

Sunshine                                                                                                               A

Suzan                                                                                                                   A

Sultana                                                                                                                A

Theresa                                                                                                               A
Toscana                                                                                                              A,E
Up to date                                                                                                          A

Verdi    (chips)                                                                                                   A

Yokon Gold                                                                                                         A,E

Lämpliga för ekologisk odling

Triplo                                                                                                                  A
Valor                                                                                                                    A

Kingsman  (Svensk eko produktion)                                                             A